QUY TRÌNH LÀM VIỆC - BÁO GIÁ

A-QUY TRÌNH LÀM VIỆC

B-BÁO GIÁ THIẾT KẾ NHÀ BIỆT THỰ & NHÀ VƯỜN

C-BÁO GIÁ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ, NHÀ ỐNG, NHÀ CHIA LÔ 

D-ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ THIẾT KẾ BIỆT THỰ, NHÀ PHỐ

1.Các công trình có tổng diện tích các sàn lớn hơn 400m2 nhỏ hơn 600m2 thì đơn giá thiết kế được ưu đãi giảm giá theo tỉ lệ cụ thể như sau:

- Tổng diện tích sàn >400m2 đơn giá thiết kế giảm 10% (Đơn giá chưa bao gồm VAT)

- Tổng diện tích sàn >500m2 đơn giá thiết kế giảm 20% (Đơn giá chưa bao gồm VAT)

- Tổng diện tích sàn >600m2 đơn giá thỏa thuận riêng (Đơn giá chưa bao gồm VAT)